คนพิจิตรเฮ ธ.ก.ส.โอนเงินช่วยผู้มีรายได้น้อยเข้าบัญชีแล้ว

ชาวพิจิตรเฮ ธ.ก.ส. โอนเงิน 76 ล้าน ตามนโยบายรัฐบาลช่วยผู้มีรายได้น้อยเข้าบัญชีแล้ว ส่งผลตลาดสดคึกคัก

นายวิชาญ เทียมทัน ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พิจิตร เปิดเผยว่า นโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่า 1 แสนบาทต่อปี ตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนในส่วนของจังหวัดพิจิตรมีผู้มาลงทะเบียนกับ ธ.ก.ส. จำนวน 33,344 ราย ขณะนี้รัฐบาลได้โอนเงินจำนวน 76,198,500 บาท เข้าบัญชีผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนกับ ธ.ก.ส.พิจิตร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น
จึงขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์สามารถนำสมุดบัญชีมาเบิกถอนเงินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพและลงทุนทำมาค้าขาย สามารถใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์สาขาและตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ที่มีกระจายอยู่ใน 12 อำเภอ ของจังหวัดพิจิตร หลังจากที่มีเงินโอนเข้าบัญชีผู้มีรายได้น้อย ส่งผลให้มีผู้มาเบิกถอนเงินนำไปจับจ่ายใช้สอย ส่งผลให้ตลาดสด ที่ขายของกิน ของใช้ ต่างคึกคัก และมีเม็ดเงินสะพัด ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นไปตามวัตถุ
ประสงค์ของรัฐบาลอีกด้วย รายงานข่าวแจ้งว่า จำนวนเงินดังกล่าวนี้ มีการทยอนโอนมาจากส่วนกลางตั้งแต่วันที่ 10-12 ธันวาคม 2559 ผู้มิสิทธิ์ได้รับเงินดังกล่าวอาจได้รับมากน้อยไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ที่ข้อมูลรายได้เมื่อครั้งที่ไปลงทะเบียน ซึ่งรัฐบาลมีกฎเกณฑ์การช่วยเหลืออย่างเป็นระบบอีกด้วย