พลาดไม่ได้กับแสงไฟสาดส่องหิมะสีขาวโพลนยามค่ำคืนที่หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawago) หมู่บ้านสไตล์กัสโชสึคุริ ที่หลังคาของตัวบ้านจะมุงฟางข้าวดูคล้ายการพนมมือ เปิดให้ชมความงามที่เต็มไปด้วยหิมะขาวปกคลุมทั่วหมู่บ้าน พร้อมทั้งเปิดไฟประดับแล้วในปีนี้ ซึ่งจะได้เห็นหมู่บ้านในวิวทิวทัศน์ที่งดงามในอีกบรรยากาศหนึ่งที่แตกต่างจากบรรยากาศในตอนกลางวัน

ตารางการจัดแสดงการประดับไฟ ปี 2017

ครั้งที่ 1 22 มกราคม 2017 ( วันอาทิตย์) เวลา 18.00 – 19.30 น.

ครั้งที่ 2 23 มกราคม 2017 ( วันจันทร์ ) เวลา 18.00 – 19.30 น.

ครั้งที่ 3 29 มกราคม 2017 ( วันอาทิตย์ ) เวลา 18.00 – 19.30 น.

ครั้งที่ 4 30 มกราคม 2017 ( วันจันทร์ ) เวลา 18.00 – 19.30 น.

ครั้งที่ 5 5 กุมภาพันธ์ 2017 ( วันอาทิตย์ ) เวลา 18.00 – 19.30 น.

ครั้งที่ 6 6 กุมภาพันธ์ 2017 ( วันจันทร์ ) เวลา 18.00 – 19.30 น.

ในช่วงแสดงไฟ จะไม่สามารถจอดรถส่วนตัวได้ที่จุดชมวิว ต้องจอดในจุดที่จอดรถที่ทางสถานที่จัดงานจัดไว้โดยเฉพาะ และเปลี่ยนไปนั่ง Shuttle Bus เพื่อเข้าไปในหมู่บ้านที่จัดแสดงการประดับไฟ