เกี่ยวกับเรา

มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมากมายหลายสถาบัน ซึ่งทำให้เด็กนักเรียนที่สนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ก็สามารถค้นข้อมูลจากเว็บเราได้ ซึ่งสามารถทำให้ได้มีการตัดสินใจที่จะเรียนต่อได้อย่างง่ายดาย