udhr601

อธิการบดีราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น แจงกรณีนักศึกษาไม่ได้ใบรับรองวิชาชีพ

ตุลาคม 6, 2017 C49CE3 0

อธิการบดีราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น แจงกรณีนักศึกษาไม่ได้ใบรับรองวิชาชีพ กรณีนักศึกษาจบใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น ร้องเรียนศูนย์ดำรงธ อ่านต่อ

udhr60

โพลชี้การสอนในห้องเรียนส่งผลปฏิรูปสูงสุด

ตุลาคม 6, 2017 C49CE3 0

รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากการสำรวจโพล Education Watch เรื่อง “ปัจจัยความสำเร็จและความล้มเหลวของก อ่านต่อ