อธิการบดีราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น แจงกรณีนักศึกษาไม่ได้ใบรับรองวิชาชีพ

udhr601

udhr601

อธิการบดีราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น แจงกรณีนักศึกษาไม่ได้ใบรับรองวิชาชีพ กรณีนักศึกษาจบใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม และฟ้องศาลปกครอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อขอความเป็นธรรมและต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบ หลังจากที่จบการศึกษาคณะครุศาสตร์หลักสูตร 5 ปี แต่คุรุสภาไม่ออกใบประกอบวิชาชีพครูให้ ทำให้นักศึกษา 8 คน ที่สอบติดข้าราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย ไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการครูได้ เพราะหลักสูตรไม่ผ่านการประเมินจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. 3 สาขา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์นั้น  ด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้ไม่นานชี้แจงว่า เมื่อปี 2555 ผลการประเมินหลักสูตรดังกล่าวไม่ผ่านการประเมินจาก สกอ.ใน 3 สาขาดังกล่าวจริง จากปัญหาบุคลากร โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งหนังสือทักท้วงไป ซึ่งก็ไม่ได้มีการตอบกลับมา ประกอบกับต่อมาไม่นาน ทาง สกอ.ได้เข้ามาประเมินผลหลักสูตรทั้งมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งผ่านการประเมินทั้งหมด ผู้บริหารในยุคนั้นจึงเข้าใจว่า 3 สาขาที่มีปัญหา ผ่านการประเมินแล้ว ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปี 2555 ใน 3 สาขา มีทั้งสิ้น 106 คน ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้น ด้วยการประสานหางานให้ 60 คนแล้ว ทั้งนี้ นักศึกษาที่สอบติดครูผู้ช่วย แต่ไม่สามารถเข้ารับราชการได้ทั้ง 8 คน ทางมหาวิทยาลัย จะประสานให้เข้าทำงานเป็นครูในโรงเรียนสาธิต และทำงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไปพลางก่อน