นายกฯ ขอนิสิตนักศึกษา เป็นกำลังสำคัญพัฒนาประเทศ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. เดินทางเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ จุฬาฯกับการขับเคลื่อนประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน  ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุ การศึกษาไทยไม่ได้เลวร้าย แต่ต้องตีกรอบวางเป้าหมายด้วยการวางแผน นโยบาย และ ยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน ปฎิบัติได้จริง สร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ซึ่งนิสิต นักศึกษา และ ครู ล้วนเป็นกำลังสำคัญ ที่ต้องร่วมกันเพื่อพัฒนาประเทศ  พร้อมระบุ การจะเปลี่ยนแปลงอะไร ก็ไม่จำเป็นต้องทำลายร้าง ขอให้ตระหนักในเรื่องนี้ด้วย พร้อมคาดหวังว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะพัฒนาสู่สถาบันการศึกษาระดับโลก และ เป็นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และ ขอให้ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ไม่ผิดวันนี้ ก็ผิดวันหน้า เพราะกฎหมายไม่เขียนยกเว้น ขณะนี้ต่างประเทศมองไทยสงบขึ้น จึงเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น คนก็มองเรื่องการเลือกตั้ง ก็ต้องดำเนินกันไป แต่จะดีหรือไม่ ก็ต้องดูกันต่อไป  พร้อมย้ำ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ใช่การสืบทอดอำนาจ รัฐบาลใหม่เข้ามาสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่เคลื่อนไหวทำกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ได้ร่วมรับฟังการปาฐกถาในครั้งนี้ด้วย โดยเจ้าหน้าที่แยกให้นั่งฟังอยู่บริเวณชั้นลอยของหอประชุม ขณะที่ facebook สายตรงไทยนิยม ซึ่งถ่ายทอดสดการปาฐกถาครั้งนี้ มีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมรับฟังและแสดงความเห็นอย่างหลากลาย ทั้งนายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด และ นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิวส์ teefeeds.com

จากนั้น นายกรัฐมนตรี เดินทางต่อไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้วยรถโดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้า  เพื่อเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการจัดแสดงนวัตกรรมในการดูแลและบำบัดรักษาโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เช่น  ภาวะสมองเสื่อมภาวะเสื่อมระบบกระดูกและข้อ ภาวะเสื่อมของกระจกตา และ การรักษามะเร็งด้วยการใช้ภูมิบำบัด  และ ได้เยี่ยมชมศูนย์โรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร พร้อมทดลองใช้ระบบ telemedicine ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นำมาใช้ในผู้ป่วยศูนย์หลอดเลือดสมอง ทำให้สามารถเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วย และ รับปรึกษาระหว่างโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่รวดเร็วขึ้น จากโรงพยาบาลต้นทาง รวมทั้งยังสามารถตรวจติดตามผู้ป่วยที่บ้านได้อีกด้วย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางต่อไปยังอาคารสยามสแควร์วัน เยี่ยมชมการจัดการแสดงผลงาน และ นิทรรศการเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม ซึ่งเมืองนวัตกรรมแห่งสยามเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับภาคเอกชน ในพันธกิจหลัก 4 ประการ คือ การเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม การสร้างพื้นที่ตลาดนัดนวัตกรรม การสร้างชุมชนนวัตกรรมแห่งอนาคต และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์