ม.ขอนแก่น ม่วนซื่นสงกรานต์ จัดบุญเดือน 5 ขอขมาผู้อาวุโส

 

 

ม.ขอนแก่นจัดพิธีบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส หลังบุคลากรและนักศึกษาสวมชุดไทยย้อนยุค เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่พุทธบูชาอย่างสวยงาม หวังให้คนรุ่นหลังสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

(10 เม.ย.61) ม.ขอนแก่นจัดพิธีบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส หลังบุคลากรและนักศึกษาสวมชุดไทยย้อนยุค เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่พุทธบูชาอย่างสวยงามและร่วมประกวดตบประทายกันอย่างสนุกสนาน รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่อย่างคึกคัก หวังให้คนรุ่นหลังสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ต่อไป

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 10 เม.ย. 61 ที่พุทธศิลป์สถานริมบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการจัดงาน”บุญเดือน 5 : แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส” โดย รองศาสตราจารย์ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชมสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้กล่าวรายงาน

รองศาสตราจารย์ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
โดยสงกรานต์นั้นคนไทยจะให้ความสำคัญกับผู้อาวุโส ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายจึงมีการขอขมาและขอพร พร้อมมีการรดน้ำดำหัวจากผู้อาวุโส
โดยจุดประสงค์หลักต้องการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยเอาไว้ โดยสิ่งที่คาดหวังต้องการให้นักศึกษาได้เห็นศิลปวัฒนธรรมอีสานพื้นบ้าน อย่างน้อยๆจะได้ช่วยกันอนุรักษ์และรักษาประเพณีสงกรานต์เอาไว้ให้ยั่งยืน

กิจกรรมของงานในช่วงเช้ามีการตักบาตรร่วมกัน ของผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่น ซึ่งมีพระสงฆ์ 10 รูป อนุโมทนาและเจริญชัยมงคลคาถาและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ส่วนช่วงบ่ายมีขบวนแห่พุทธบูชาจากนักศึกษาคณะต่างๆ ได้แต่งชุดไทยย้อนยุคเดินขบวนกันอย่างพร้อมเพียง อีกทั้งมีการรำประกอบดนตรีอ่อนช้อยสวยงามและมีพิธีรดน้ำสมมา ซึ่งนายบัญชา พระพล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวคำขอขมาผู้อาวุโส ต่อมาประธานในพิธีนำฮดสงพระบรมสารีริกธาตุ หลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. และตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นbjkdergisi.com

อีกทั้งมีการประกวดขบวนแห่พุทธบูชา การประกวดตบประทายและการประกวดนางสังขาร โดยผลประกวดนางสังขารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีนี้คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ส่วนคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ไปครอง

ด้านนางสาวจีรดา สุวรรณไตรย์ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า กำลังเรียนชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่มาได้ศึกษาดูงานวันนี้แล้วเหมือนได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีด้วย
แล้วก็อยากให้ประเพณีสงกรานต์อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆ

ส่วนนางสาวพัชริดา เภาพาน นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ตนได้สืบสานวัฒนธรรมไทยและได้ความสนุกสนานแล้วก็ถือว่าเป็นปีใหม่ไทยด้วย
และอยากให้น้องๆ รุ่นหลังได้สืบทอดประเพณีสงกรานต์ต่อไป