มข.ปลื้มติด 1 ใน 3 สถาบัน กวาดรางวัล Startup ระดับชาติมากที่สุด

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า ในการแข่งขัน STARTUP Thailand League ระดับอุดมศึกษา และ STARTUP Thailand Pitching Challenge ระดับบุคคลทั่วไป จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อเฟ้นหาสุดยอดสตาร์ตอัพ โดยปีนี้รอบคัดเลือกจัดการแข่งขันใน 4 ภูมิภาค โดยเวทีสุดท้าย ที่ จ.ขอนแก่น ณ อาคารพจน์ สารสิน มข.มีนักศึกษาหลายทีมจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าแข่งขัน โดยทีมในนาม มข.ที่นำเสนอผลงาน ผ่านการอนุมัติได้รับเงินทุนสนับสนุนทีมละ 25,000 บาท และมีโอกาสได้สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงในงาน Demo Day ต่อไป ในโครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) ประจำปี 2561 มี 13 ทีม ได้แก่

1.ทีม Marshmallow แอพพลิเคชั่น Tutero ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้เรียนและติวเตอร์ โดยผู้เรียนจะสามารถค้นหาติวเตอร์ตามปัจจัยที่ต้องการ ผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.ทีม Smart watt meters จัดทำระบบมาตรวัดการใช้น้ำและไฟฟ้า ผ่านเครือข่าย wifi พร้อมแอพพลิเคชั่นและซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการใบเสร็จรับเงิน ซึ่งจะสามารถแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชั่นได้ พร้อมสามารถจ่ายผ่าน payment ได้ทันที ผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.ทีม JTN แอพพลิเคชั่น E-la (Event – local area) ใช้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ตามเทศกาลงานต่างๆ ในภาคอีสาน พร้อมบอกวันที่ ช่วงเวลา รวมทั้งเส้นทาง ที่พัก และประเมินราคาค่าใช้จ่าย อีกทั้งระบบการป้อนข้อมูล มีทั้งระบบเสียงที่สามารถรองรับได้หลายภาษา ผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.ทีม Watch me Stone Board (Digital Magnet Board) ที่มีต้นแบบการทำงานมากจากกระดานแม่เหล็กเด็กเล่นผสมดิจิทัล ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ควบคุมด้วย Application Stone Board ผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

5.ทีม Worker แอปพลิเคชันที่จับคู่กันระหว่าง ผู้ว่าจ้างงานชั่วคราว กับผู้ที่ต้องการหางานรับจ้างรายวันหรือชั่วคราว ในรัศมีใกล้เคียงแบบ Real-time ซึ่งราคาว่าจ้างนั้นทางผู้จ้างสามารถกำหนดได้เองหรือขึ้นอยู่กับการตกลงกันกับผู้รับจ้างผลงานของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี

6.ทีม Food de tech จัดทำ Platform ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมการรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องและยังสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนต่างๆ ได้ ผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมteefeeds.com

7.ทีม Folkways Platfrom เพื่อรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว โฮมสเตย์ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าถึงได้ง่าย ผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม

8.ทีม Krixxi จัดทำ Placement ที่ให้บัณฑิตจบใหม่มีช่องทางในการหาช่างภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงรับ ซึ่งในการใช้งานจะเป็นระบบแบบ Booking เพื่อที่จะให้ทราบตารางงานของช่างภาพที่แน่ชัด และสามารถค้นหาช่างภาพในแต่ละพื้นที่ได้ ผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9.ทีม Just Mine จัดทำ Platform ขุดเหรียญสกุลเงินดิจิตอลประเภท เหรียญทางเลือก (Alt Coins) ผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.ทีม MVP แอพพลิเคชั่น Lugglad บริการรับฝากสัมภาระหรือกระเป๋าของนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ภายในสนามบิน พร้อมทั้งยังมีบริการรับ-ส่งสัมภาระไปยังที่พักหรือโรงแรมของลูกค้า ผลงานของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11.ทีม GREEN VE ผลิตภัณฑ์ผงล้างผักประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย ช่วยลดสารพิษตกค้าง และจุลินทรีย์ปนเปื้อนในพืชผัก จากการทดสอบสามารถลดสารพิษตกค้างในผักได้เกิน 95 % ผลงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12.ทีม EZRA จัดทำ Qual Insect ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลง เพื่อเข้ามาช่วยดูแลระบบการเลี้ยงให้มีมาตรฐานมากขึ้น ผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13.ทีม VRGO แอพพลิเคชั่น VRNatomy ทดลองผ่าตัดเสมือนจริงได้ด้วยการสวมใส่ VR และใช้ Joystick แทนมีดในการผ่าตัดร่างกายและทาการศึกษาแต่ละส่วนของร่างกาย ผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้านนายทศพร ไชยชมภู คณะวิทยาศาสตร์ มข.จากทีม Smart watt meters กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีในการที่เราได้เอาความคิด ความฝัน ไปนำเสนอ เพื่อให้เราได้มีโอกาส แต่งเติมปรับปรุง ทำให้ความคิดนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ สำหรับนักสร้างสรรค์ ที่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน startup คือโอกาสที่อยู่ใกล้มือคุณ

รายงานข่าวแจ้งว่า ผลการแข่งขันดังกล่าว มข.เป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาได้รับรางวัลมากที่สุดในเวที Startup Thailand league 2018 ซึ่งเวทีนี้เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีไอเดีย ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เรียนรู้การจัดทำแผนการตลาดที่สร้างให้ธุรกิจสตาร์ทอัพสามารถเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน