ม.ขอนแก่น ปลื้ม นศ.ศึกษาศาสตร์สอบครูคืนถิ่นผ่านฉลุยสูงกว่าปีก่อน 40% ได้โควตาเพิ่มปีหน้า

ม.ขอนแก่น ปลื้ม นศ.ศึกษาศาสตร์ สอบผ่านโครงการพัฒนาครูคืนถิ่น สูงกว่าปีก่อน 40% ช่วยได้ที่นั่งครูคืนถิ่นปีหน้าเพิ่มการันตีคุณภาพการเรียนการสอน

ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ต้องการให้เกิดครูดีมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนที่ตนอยู่อาศัยโดยไม่ต้องย้ายออกจากภูมิลำเนา โดยในปีนี้นักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบผ่านข้อเขียนประจำปี 2561 จำนวน 582 คน จากจำนวนนักศึกษาของ ม.ขอนแก่น ที่สมัครเข้าสอบ 734 คน คิดเป็นร้อยละ 79.29 ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง ร้อยละ 40 โดยสอบได้มากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าภาคภูมิใจ สะท้อนถึงคุณภาพของระบบการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ที่ใส่ใจนักศึกษาให้สามารถจบไปเป็นครูที่ดีมีคุณภาพยังท้องถิ่นที่ตนรัก

“นอกจากนักศึกษาที่สอบได้จะมีที่นั่งสำหรับตนเองแล้ว ผลสอบนี้ยังถูกอ้างอิงเพื่อใช้เป็นโควตาในการอนุมัติทุนครูคืนถิ่นจาก สกอ.ในรุ่นต่อไป ซึ่งยิ่งมีจำนวนนักศึกษาที่สอบได้มากเท่าไรในปีนี้ ปีหน้าจะมีจำนวนที่นั่งเพิ่มขึ้นสำหรับน้องๆ แน่นอน ทั้งนี้ ในปีหน้า สกอ.ได้การันตี ที่นั่งสำหรับครูคืนถิ่น ของคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น แล้วกว่าจำนวน 386 ที่นั่ง หมายความว่า นักเรียนที่เรียนที่นี่ จะการันตีว่าได้เป็นครู มีงานทำ และคาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า เรายังจะได้รับทุนบรรจุครูคืนถิ่นจาก สกอ.อย่างต่อเนื่องแน่นอน” ดร.พงศ์ธนัช กล่าว

ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีเป้าหมายคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใน 164 หลักสูตร จากสถาบันผลิตครู จำนวน 44 แห่ง เมื่อสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดจนจบการศึกษา จะส่งชื่อให้หน่วยงานผู้ใช้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4,195 คน