มทส.ติดท็อป 200 มหา’ลัยที่อายุน้อยกว่า 50 ปี 2 ปีซ้อน

มทส

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี “THE Young University Rankings 2018” ซึ่งได้ประกาศผลการจัดอันดับ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา ปรากฏมีมหาวิทยาลัยเพียง 55 ประเทศ ติดใน 250 อันดับ กลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี สำหรับมหาวิทยาลัยของไทย มทส.ถือเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับความสำเร็จที่ มทส.ได้รับการจัดอันดับและก้าวกระโดดขึ้นสู่อันดับ 601-800 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก (THE World University Rankings 2018) ก่อนหน้าที่ได้ประกาศ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 และผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ประจำปี 2561 (THE Asia University Rankings 2018) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 มทส.ติดกลุ่มอันดับ 168 ของเอเชีย นับเป็นความสำเร็จที่แสดงถึงศักยภาพ และความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยที่พร้อมก้าวสู่สากล