มทร.อีสาน ขอนแก่น ยื่นหนังสือผู้ว่าฯ ขอยกระดับเป็นมหาวิทยาลัย ชูศึกษาระบบราง

มทร.อีสาน ขอนแก่น ยื่นหนังสือผู้ว่าฯ ขอยกระดับเป็นมหาวิทยาลัย ชูศึกษาระบบราง

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2561 ที่ บริเวณด้านหน้า ศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับหนังสือจาก นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายชลละวิชช์ ฤทธิศักดิ์ชลเดช ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น อ.ปริญ นาชัยสิทธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น และจากตัวแทน 8 องค์กรเศรษฐกิจ รวมพลังประชารัฐจังหวัดขอนแก่น

อ.ปริญ นาชัยสิทธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น กล่าวว่า มาเพื่อให้การสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ช่วยผลักดันในการยกระดับ มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น เพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาจังหวัดเราจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก ที่เป็นมหาวิทยาลัยระบบราง สนับสนุนการพัฒนาระบบรางของจังหวัดและประเทศ จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอน ของเยอรมัน มาพัฒนาการเรียนการสอน

“การยื่นเรื่องขอเป็นมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินตามขั้นตอนแล้ว แต่มองว่าอีกช่องทางหนึ่งที่น่าจะสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการยกระดับได้เร็วขึ้น น่าจะเป็นช่องทางของผู้ว่าราชการจังหวัด”

นายชลละวิชช์ ฤทธิศักดิ์ชลเดช ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ปัจจุบันนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไป การศึกษามีปัญหาไม่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศชาติได้ ซึ่งเห็นว่ามหาลัยแห่งนี้อยู่คู่ จังหวัดขอนแก่นยาวนาน 54 ปี วันนี้เราต้องการยกระดับสถานะจากวิทยาเขต เป็นมหาวิทยาลัย ที่จะตอบโจทย์การพัฒนาชาติบ้านเมือง โดยนำระบบเยอรมันกลับมาทำการเรียนการสอนให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาภาคอีสาน ประเทศชาติ และจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ระบบอุตสาหกรรม ก้าวไปสู่ยุค 4.0

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า นายกสมาคมศิษย์เก่าเทคโนไทย-เยอรมัน ขอนแก่นและน้องๆนักศึกษา ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้มายื่นหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ที่จะขอให้มีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเป็น มหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น โดยจะมุ่งเน้นปรับปรุงมหาวิทยาลัย ในเรื่องระบบราง และระบบการเรียนการสอน แบบของเยอรมัน ซึ่งเป็นพื้นฐานตั้งแต่การตั้ง ซึ่งก็มีประวัติในการศึกษาของสถานศึกษาแห่งนี้มายาวนาน ผมเองก็จะได้นำหนังสือนี้และความต้องการรายงานหน่วยเหนือ ไปกับส่วนกลางทางกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบความต้องการของน้องๆนักเรียน นิสิตนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขั้นตอนต่อไปก็ขึ้นอยู่กับทางส่วนกลาง ที่จะเป็นผู้พิจารณา และจะนำหนังสือส่งถึง ท่าน พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ยุติธรรม เพื่อให้ท่านได้รับทราบ ในฐานะที่ท่านดูแลกำกับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น