พระป่าหนุนการศึกษามอบทุน 120,000 บาท ช่วยเด็กยากจนชายแดนเขมร

พระป่าหนุนการศึกษามอบทุน 120,000 บาท ช่วยเด็กยากจนชายแดนเขมร

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ฝ่ายธรรมยุติ และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวรการ น้อยสงวน ผอ.ร.ร.บ้านไพรพัฒนา กรรมการมูลนิธิหลวงปู่สรวง นายสมยศ พันธ์มา กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหลวงปู่สรวง ได้เดินทางไปมอบเงินเพื่อสมทบกองทุนสานฝันปันน้ำใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เพื่อช่วยเหลือ น.ร.โดยได้มอบเงินให้ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 100,000 บาท และมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่ผู้บริหาร ร.ร.เป็นที่ตัวแทนของเด็กนักเรียนยากจนอีก จำนวน 10 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินที่บริจาคช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชาด้านเขาพระวิหารเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 120,000 บาท โดยมีนายธีรวัฒน์ คำศรี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร.ร. คณะครู นักเรียน ถวายการต้อนรับ

นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กล่าวว่า กองทุนสานฝันปันน้ำใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เพื่อช่วยเหลือนักเรียน เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาโดยความร่วมมือร่วมใจกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา คณะผู้บริหาร ร.ร.คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันบริจาคเงินจัดตั้งขึ้นมาโดยร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดตั้งกองทุนและนำเอาเงินดอกผลของกองทุนไปมอบให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน และนักเรียนที่ยากไร้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 4 อำเภอ ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประกอบด้วย อ.ขุนหาญ อ.กันทรลักษ์ อ.ศรีรัตนะ และ อ.เบญจลักษ์ ซึ่งปรากฏว่า ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันบริจาคเงินสมทบกองทุนอย่างต่อเนื่อง

พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ฝ่ายธรรมยุติ และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า มูลนิธิหลวงปู่สรวง ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ ประสบภัยพิบัติต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวศรีสะเกษได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งการที่อาตมาภาพได้นำเอาเงินมาบริจาคสมทบกองทุนสานฝันปันน้ำใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก น.ร.ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ได้มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบต่อไป