สหพัฒน์ ส่งเสริมการศึกษา

สหพัฒน์ ส่งเสริมการศึกษา มอบทุนบุตร-ธิดาพนักงาน 220 ทุน

นายบุญชัย โชควัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561ให้แก่บุตร-ธิดาของพนักงานบริษัทฯ

นายบุญชัย โชควัฒนา (ที่4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 จำนวน 220 ทุน มูลค่า 1,455,000 บาท ให้แก่บุตร-ธิดาของพนักงาน บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นผู้ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการมอบทุนดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 7