ระบบการศึกษา-ทักษะแรงงาน ท้าทายดิจิทัลไทยแลนด์

ระบบการศึกษา-ทักษะแรงงาน ท้าทายดิจิทัลไทยแลนด์

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือสิ่งที่รัฐบาลปักธงผลักดันอย่างจริงจัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT) จัดงานสัมมนา TFIT Forum 2018 ภายใต้แนวคิด “Embracing Digitalization to Empower Thailand’s Future” ฉายภาพการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

“ศุภชัย เจียรวนนท์” ประธาน TFIT กล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลจะเกิดขึ้นกับทุกอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วน ถ้ามองว่าเป็นวิกฤตก็คือวิกฤต จากการถูกดิสรัปต์หากปรับตัวไม่ทัน แต่อีกมุมคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของไทยและทุกธุรกิจ

ขณะที่ TFIT กำลังปรับบทบาทสู่สภาดิจิทัลช่วยผลักดันการเปลี่ยนผ่านประเทศและอุตสาหกรรม ที่ลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง โดยใช้ความสามารถของเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ศักยภาพในการบริหารข้อมูล การสร้างงานใหม่ ๆ

โดยเม็ดเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรมยังเติบโตได้อีกมาก หากก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ อุตสาหกรรมสมาร์ทดีไวซ์ที่จะเติบโตก้าวกระโดดด้วย IOT (อินเทอร์เน็ตออฟทิงส์) ไปถึง 1.1 แสนล้านบาท จากปัจจุบัน 1,560 ล้านบาท ขณะที่อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์จะโตถึง 2.1 แสนล้านบาท จาก 7.61 หมื่นล้านบาทในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการบริการดิจิทัลจะขยับไปถึงกว่า 2.81 ล้านล้านบาท อุตสาหกรรมโทรคมนาคม 5.97 แสนล้านบาท อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 5.01 หมื่นล้านบาท และอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ 2.19 หมื่นล้านบาท

ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายของประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งไทยมีจุดแข็งในหลายด้าน ในการจัดอันดับ IMD World Competitiveness Rank 2018 ไทยขยับมาอยู่ในอันดับที่ 39 จากทั้งหมด 63 ประเทศที่มีการสำรวจ แม้จะถือว่าสอบผ่าน แต่จำเป็นต้องตั้งเป้าเพื่อการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นผู้นำ

โดยเมื่อเจาะลึกลงไปพบว่า ขนาดของเศรษฐกิจหรือมูลค่า GDP ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 26 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีอยู่ในอันดับ 28 ความใฝ่รู้ขององค์กรภาคเอกชน-พนักงานอยู่ในอันดับที่ 12 ถือว่าค่อนข้างดี แต่ที่น่าวิตกคือความพร้อมในการปรับตัวสู่อนาคต อยู่ในอันดับที่ 49 ทั้งยังมีจุดอ่อนด้านการทักษะดิจิทัลของแรงงานที่ค่อนข้างต่ำอยู่ในอันดับที่ 52 รวมไปถึงการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทยจะมีค่อนข้างสูง

“ถ้าระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาและอาชีวะ สามารถเริ่มสร้างศักยภาพทางด้านการบริหารข้อมูล การเชื่อมโยง การวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านออโตเมชั่น นี่จะเป็นพื้นฐานใหม่ ถ้าสามารถรีสกิลทักษะแรงงานใหม่ที่กำลังจะเข้ามาสู่ตลาดได้ ประเทศไทยจะมีศักยภาพแบบก้าวกระโดดด้านทรัพยากรมนุษย์ นี่คือสิ่งที่ต้องทุ่มเท ควบคู่ไปกับการเตรียมองค์กรเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล”