มข.เฟ้นองค์ความรู้ตอบโจทย์การพัฒนากลุ่มประเทศ CLMV

มข.เฟ้นองค์ความรู้ตอบโจทย์การพัฒนากลุ่มประเทศ CLMV

นายปราโมทย์ วิทยาสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดเผยว่า มข.ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในกิจกรรม “ถ่ายทอดองค์ความรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อช่วยเหลือสังคมในต่างประเทศ”

ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข.สู่ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV 4 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยโครงการนี้เรามองเห็นว่าการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันกับไทย ซึ่งเราสามารถใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณะไรมากนัก ไปช่วยส่งเสริมสร้างการเติบโตทางสังคมเศรษฐกิจให้เขาได้ ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือที่ดีระหว่างกันได้อีกด้วย ซึ่งโครงการได้ทำขึ้นเป็นปีแรกใน 2 ประเทศคือ พม่ และลาว โดยมองถึงความต้องการของชุมชน หรือประชาชนในประเทศนั้นเป็นหลัก แล้วค่อยมามองหาสิ่งที่เราเชี่ยวชาญ เช่น digital economy และ sport therapy ที่ทางพม่า และลาว ให้ความสนใจ โดยมีทั้งภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่ตอบรับอย่างดียิ่งกับทีมวิทยากรของเรา

“อีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เข้าไปสร้างทักษะสู่อาชีพ และรายได้อย่างเห็นได้ชัด คือการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา ที่มาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของเรา เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถื่นชาวบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าทางอาชีพต่อไป” นายปราโมทย์ กล่าว

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มข.กล่าวว่า นโยบายของ มข.ต้องทำการวิจัยไปพร้อมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเราเน้นภายในประเทศ หรือหากเป็นต่างประเทศก็เป็นกลุ่มประเทศวิจัยขั้นสูง วันนี้เรากลับมองเห็นว่าผลงานของเราสามารถนำมาช่วยเหลือเพื่อนบ้านได้มาก และมีความต้องการอยู่ในหลายๆ ส่วนที่เรามีองค์ความรู้ เช่น Digital Technology หรือเรื่องของการจัดการในอนาคตเกี่ยวกับภัยพิบัติ เรื่องของการเตือนภัยที่ประเทศไทยมีความชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆ ความร่วมมือที่ มข.มีมาในกลุ่มประเทศ CLMV 4 ประเทศส่วนใหญ่คือการพัฒนาคนที่มีประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านมาเรียนกับเรา แต่การนำความรู้เทคโนโลยีไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่นักศึกษา ทั้งการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการเนื้อหาในระบบ ซึ่ง มข.มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือเติมเต็มความต้องการเหล่านี้ได้