หาชมยาก พิธีนศ.แพทย์ ขอขมา ตั้งแถวส่งร่างต่อร่าง อาจารย์ใหญ่

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ห้องมหกายวิภาคศาสตร์ อาคารคณะศิลปประยุกต์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข นำนักศึกษาแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 200 คน เข้าประกอบพิธีขอขมาร่างอาจารย์ใหญ่ ซึ่งเป็นพิธีสำคัญของนักศึกษาแพทย์ โดยมีการรับและส่งร่างอาจารย์ แบบร่างต่อร่าง ส่งผ่านมือต่อมือของลูกศิษย์ทุกคน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่คงไว้แห่งความตราตรึงใจของนักศึกษาอย่างยิ่ง

ด้าน ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ อาจารย์ประจำวิชากายวิภาคศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี กล่าวว่าพิธีการขอขมาร่างอาจารย์ใหญ่ ซึ่งถือเป็นพิธีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณ ที่ผู้เสียสละร่างกาย เพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยพิธีได้มีตัวแทนนักศึกษานำกล่าวคำขอขมาต่ออาจารย์ใหญ่

นักศึกษาตั้งแถวทอดยาวส่งร่างอาจารย์ใหญ่ที่ห่อด้วยผ้าขาว ส่งต่อร่างต่อร่าง ส่งผ่านมือต่อมือของลูกศิษย์ทุกคน พร้อมนำส่งขึ้นรถ ซึ่งมีร่างใหม่ จำนวน 10 ร่าง ร่างอาจารย์ใหญ่ที่นำกลับไปอีก จำนวน 12 ร่าง ซึ่งจะมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

สำหรับในส่วนของห้องมหกายวิภาคศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นห้องสำหรับเก็บร่างอาจารย์ใหญ่สำหรับการศึกษา ปัจจุบันมีร่างอาจารย์ใหญ่ จำนวน 42 ร่าง แบ่งเป็นร่างคน จำนวน 22 ร่าง และร่างโครงกระดูก จำนวน 20 โครง ซึ่งนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 จะได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาทิ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เข้าศึกษาเรียนรู้ร่างอาจารย์ใหญ่ด้วย ซึ่งอาจารย์ใหญ่ นับว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นผู้เสียสละร่างกาย เพื่อการศึกษา นำมาสู่การเรียนรู้ระบบร่างกายมนุษย์ สู่การดูแลรักษาชีวิตของผู้คนบนผืนโลกใบนี้ให้มีสุขภาพกายใจ แข็งแรงสมบูรณ์สืบไป