มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มิถุนายน 9, 2017 C49CE3 0

ประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๓๑ ภายใต้ชื่อ &#82 อ่านต่อ