กสศ.จับมือภาคีปฏิรูปการศึกษา เตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

กสศ.จับมือภาคีปฏิรูปการศึกษา เตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

สิงหาคม 9, 2018 C49CE3 0

อบจ.เชียงใหม่ โดยภาคีปฏิรูปการศึกษา จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)จัดประชุมเตรียมการเพิ่อรับฟังความคิดเห็น อ่านต่อ