การศึกษาไทยร่วงโรย

การศึกษาไทยร่วงโรย

สิงหาคม 3, 2018 C49CE3 0

ในขณะที่ทั่วโลกกำลังพูดถึงการศึกษาศตวรรษที่ 21 ซึ่งว่าด้วยการปลูกฝังทักษะความรู้เพื่อเตรียมพร้อมให้เยาวชนสามารถรับมือกับความท้าทายอันเกิดมาจากควา อ่านต่อ