การศึกษาไทยในยุคปัจจุบัน

มีนาคม 31, 2018 C49CE3 0

  การศึกษาไทยในยุคปัจจุบันเพื่อให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ที่ไร้ขอบเขตภายใต้จินตนาการของมนุษย์ที่สร้างขึ้น การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น อ่านต่อ