มข.ปลื้มติด 1 ใน 3 สถาบัน กวาดรางวัล Startup ระดับชาติมากที่สุด

มิถุนายน 13, 2018 C49CE3 0

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า ในการแข่งขัน STARTUP Thailand League ระดับอ อ่านต่อ