มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มีนาคม 28, 2018 C49CE3 0

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นสถาบันอุดมศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 เดิมมีฐานะเป็น “วิทยาลัยครูเลย” เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษ อ่านต่อ