ม.ราชภัฏโคราช เตรียมจัดงานครบรอบ 32 ปี

ม.ราชภัฏโคราช เตรียมจัดงานครบรอบ 32 ปี

สิงหาคม 6, 2018 C49CE3 0

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 สิงหาคม ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อม ผู้ช่วยศาสต อ่านต่อ