ระบบการศึกษา-ทักษะแรงงาน ท้าทายดิจิทัลไทยแลนด์

ระบบการศึกษา-ทักษะแรงงาน ท้าทายดิจิทัลไทยแลนด์

สิงหาคม 20, 2018 C49CE3 0

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือสิ่งที่รัฐบาลปักธงผลักดันอย่างจริงจัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและกา อ่านต่อ