udhr601

อธิการบดีราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น แจงกรณีนักศึกษาไม่ได้ใบรับรองวิชาชีพ

ตุลาคม 6, 2017 C49CE3 0

อธิการบดีราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น แจงกรณีนักศึกษาไม่ได้ใบรับรองวิชาชีพ กรณีนักศึกษาจบใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น ร้องเรียนศูนย์ดำรงธ อ่านต่อ