ลุยมอบคอมพิวเตอร์-ทุนการศึกษา เพื่ออนาคตของชาติ

ลุยมอบคอมพิวเตอร์-ทุนการศึกษา เพื่ออนาคตของชาติ

สิงหาคม 4, 2018 C49CE3 0

เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาเยาวชน ซีเค พาวเวอร์และบริษัท บางเขนชัยมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในโคราชที่ยังขาดแคลน ด้านสยามคราฟท์อุตสาหกรรมมอบทุนให้ อ่านต่อ