ม.อุบลฯ ลงนาม จัดทำประกันภัยกลุ่ม (ประเภทอุบัติเหตุ) สำหรับนักศึกษา

June 13, 2017 C49CE3 0

           เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีลงนามในสัญญา จัดทำประกันภัยกลุ่ม (ประเภทอุบัติเหตุ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคู่สัญญา คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัทไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการให้ความคุ้มครองการประกันชีวิตตามกรมธรรม์ประกันภัย แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมี นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนลงนามของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีนายอุทัย  สรรเสริญศักดิ์  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนลงนามของบริษัทไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพัฒนานักศึกษา รวมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุณฑริก  สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)           ทั้งนี้ นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับ บริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัย ซึ่งเป็น บริษัทในเครือของ ไทยประกันชีวิต ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับด้านการให้บริการประกันชีวิตในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ในการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อมาให้บริการประกันภัยอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ม.อุบลฯ ทางคณะกรรมการยึดประโยชน์ที่ นักศึกษาจะได้รับเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการให้บริการ การช่วยเหลือติดต่อประสานงานต่างๆ ในกรณีที่ นักศึกษาประสบอุบัติเหตุ ทั้งนี้เพื่อให้สถานการณ์ได้รับการคลี่คลายหรือบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งประสบการณ์ในการให้บริการด้านประกันชีวิตของบริษัทที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการตัดสินใจเลือก บริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัย เพื่อมาดูแลนักศึกษาของเรา           หาก นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทน (กรณีประสบอุบัติเหตุ) ตามกรมธรรม์ความคุ้มครองประกันภัย ได้ที่ สำนักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) โทร 045-353091 หรือติดต่อคุณกฤษกร  ปาริโชติ หมายเลขโทรศัพท์ 091-8355068

นศ.ม.อุบลฯ ออกค่ายอาสาฯ ลงพื้นที่ชุมชนสร้างอาคารห้องสมุด เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต

June 13, 2017 C49CE3 0

              ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงพื้นที่ชุมชน ออกค่ายอาสาฯ สร้างอาคารห้องสมุด เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ณ  โรงเรียนบ้านหนองกบ ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2560  โดยมี อาจารย์ทรงพล   อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา ม.อุบลฯ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักศึกษา ซึ่งมี นายทรงศักดิ์  พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกบ และคณะครูให้การต้อนรับ และ  นายกฤตภพ  อนุพันธ์ ประธานชมรมฯ ได้นำเสนอข้อมูลพร้อมนำชมค่าย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา             นายกฤตภพ  อนุพันธ์ ประธานชมรมฯ กล่าวว่า โครงการค่ายอาสาฯ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ นักศึกษา ม.อุบลฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์  ชมรมอาสาฯ ได้เสนอโครงการ กำหนดรูปแบบการทำค่าย กำหนดลงพื้นที่ ณ  โรงเรียนบ้านหนองกบ ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นักศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นปี จำนวนกว่า 120 คน เข้าร่วม กำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ ก่อสร้างอาคารหอสมุด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ทาสีรั้ว ป้าย ปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่ให้สวยงาม จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับน้องๆนักเรียน และยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมชนบท สร้างประสบการณ์ชีวิต ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้  สิ่งสำคัญที่สุดในการออกค่ายอาสาฯ นอกจากการทำประโยชน์ให้กับสังคมร่วมกัน ซึ่งถือเป็นแนวคิดสำคัญของคนค่าย ที่ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ได้ปฏิบัติร่วมกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันแล้ว ค่ายอาสายังสร้างประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดี ทั้งการวางแผน การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน ความรักความสามัคคี ตลอดจนประสบการณ์ดีๆในชีวิต ของชาวค่ายที่ แม้ช่วงระยะเวลาที่เราอยู่ร่วมกันในช่วงเวลาอันสั้นเพียง 10 วัน แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอันยาวนานของมิตรภาพ นายกฤตภพ  อนุพันธ์ ประธานชมรมฯ กล่าว